Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

Airisha
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
Airisha
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Airisha
1403 460a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viarepostedfrom repostedfrom
Airisha
6574 baab 500
Reposted fromfungi fungi viarepostedfrom repostedfrom

36 Things You Obviously Need In Your New Home

beben-eleben:

A Fire Pit IN THE POOL

image

A Door That Turns into a Ping-Pong Table

image

Chilled Produce Drawers in the Kitchen

image

A Wine Cellar Trap Door

image

 A Sleepover Room

image

A Door Handle That Automatically Turns Off Electricity and Gas When You Leave

image

A Swing-Set Dining Table

image

A Built-In TV for the Bathtub

image

A Glass-Encased Fireplace

image

 A Loft Hammock

image

A Hot Tub That Flows from the Inside to Outside

image

A Huge Round Bedroom Window

image

A Stained-Glass Door

image

A Library Staircase/Slide

image

A Bone-Shaped Pool for Your Dog

image

Read More

Airisha
2234 9f70
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
Airisha
7178 e857
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
Airisha
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaknowyourworth knowyourworth
Airisha
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viaknowyourworth knowyourworth
Airisha
Airisha
Reposted fromshakeme shakeme viaerrortryagain errortryagain
Airisha
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viafoodforsoul foodforsoul
Airisha
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viafoodforsoul foodforsoul

June 07 2015

Airisha
Reposted fromFlau Flau viaknicKnack knicKnack
Airisha
5080 de2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapurepoison purepoison
Airisha
1719 66eb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaknicKnack knicKnack
8949 92ca

extramadness:

More inspiring quotes here

Reposted fromsonozakidesu sonozakidesu viaknicKnack knicKnack

May 31 2015

May 28 2015

Airisha
9212 47c3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl