Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Airisha
9326 04f9 500
Airisha
4940 6ca2
Reposted frommental-cat mental-cat viaerrortryagain errortryagain
Airisha
3680 aac1 500
Airisha
1290 0632
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
Airisha

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie vianivea nivea
Airisha
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada vianivea nivea
Airisha

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Airisha
Airisha
2026 a35b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoffifee toffifee
Airisha
3751 ef0e 500
Reposted fromraksha raksha viatoffifee toffifee
Airisha
Airisha
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viatoffifee toffifee
Airisha
9280 3df7 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaerrortryagain errortryagain
Airisha
9353 1e51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoffifee toffifee

July 04 2015

Airisha
8917 72f3
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialolitteinparis lolitteinparis
Airisha
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viabesideyou besideyou
Airisha
4936 2066
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarlboro marlboro

July 03 2015

Airisha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl